0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 266-2000 Cầu và cống – quy phạm thi công và nghiệm thu

 

Tiêu chuẩn này ban hành kèm theo Quyết định số 2458/2000/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2000. Thay thế quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975 (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi