Tiêu chuẩn ngành, 22TCN 334-2006, 334-06, thi công và nghiệm thu, móng cấp phối đá dăm, kết cấu áo đường ô tô, Thi công, nghiệm thu, cấp phối đá dăm, kết cấu áo đường, đường ô tô
Date published: 16.01.2014 | 23:01
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334-2006 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ô tô sử dụng vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD).

Các lớp móng bằng vật liệu cấp phối tự nhiên như: cấp phối sỏi ong, sỏi đỏ, cấp phối sỏi đồi, cấp phối sỏi (cuội) suối và các loại cấp phối có cốt liệu bằng xỉ lò cao... không thuộc  phạm vi điều chỉnh của Quy trình này.

Quy trình này thay thế "Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô" 22 TCN 252-98.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]