0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 Đường đô thị-Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quy hoạch - thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường, phố trong đô thị.

 

Khi thiết kế xây dựng đường, phố trong đô thị liên quan đến các công trình như: đường sắt, thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước, chiếu sáng ... phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và phải thống nhất với các cơ quan hữu quan.

 

Tiêu chuẩn này thay thế 20TCXD 104 – 1983: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi