Bản vẽ chi tiết bồn dầu máy phát điện bao gồm các phần sau:

+ Chi tiết mặt bằng, mặt cắt

+ Chi tiết tấm đan

+ Chi tiết cốt thép

+ Chi tiết gối đỡ

+ Bảng thống kê vật liệu

+ Ghi chú phục vụ thi công xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

Date published: 24.03.2015 | 16:38
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Chi tiết bồn dầu máy phát điện 25m3

Bản vẽ chi tiết bồn dầu máy phát điện bao gồm các phần sau:

+ Chi tiết mặt bằng, mặt cắt

+ Chi tiết tấm đan

+ Chi tiết cốt thép

+ Chi tiết gối đỡ

+ Bảng thống kê vật liệu

+ Ghi chú phục vụ thi công xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]