Tài liệu bao gồm:

1.Bản vẽ dầm bê tông cốt thép

2.Thuyết minh

-Xác định sơ bộ kích thước mặt cắt dầm

-Xác định nội lực

-Tính toán và bố trí cốt thép tại mặt cắt giữa dầm

-Vẽ biểu đồ báo vật liệu

-Tính toán chống cắt

-Tính toán kiểm toán NƯT

-Tính toán độ võng do hoạt tải gây ra

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad, Thuyết minh file Word(.doc

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nothingpro)

Date published: 07.11.2016 | 09:22
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Đồ án môn học – kết cấu bê tông cốt thép dầm chữ T – Dài 17m

Tài liệu bao gồm:

1.Bản vẽ dầm bê tông cốt thép

2.Thuyết minh

-Xác định sơ bộ kích thước mặt cắt dầm

-Xác định nội lực

-Tính toán và bố trí cốt thép tại mặt cắt giữa dầm

-Vẽ biểu đồ báo vật liệu

-Tính toán chống cắt

-Tính toán kiểm toán NƯT

-Tính toán độ võng do hoạt tải gây ra

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad, Thuyết minh file Word(.doc

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nothingpro)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]