Đồ án môn học – Kết cấu móng cọc (chiều sâu 13m) và móng nông, bao gồm đầy đủ các phần chi tiết kết cấu như: -Mặt bằng móng, mặt cắt địa chất -Chi tiết móng nông đơn, đôi và bảng thống
Date published: 10.01.2015 | 21:40
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
25 EP

Đồ án môn học – Kết cấu móng cọc và móng nông

Đồ án môn học – Kết cấu móng cọc (chiều sâu 13m) và móng nông, bao gồm đầy đủ các phần chi tiết kết cấu như:

-Mặt bằng móng, mặt cắt địa chất

-Chi tiết móng nông đơn, đôi và bảng thống kê thép móng nông

-Cấu tạo đài cọc, mũi dọc, đoạn đầu cọc và bảng thống kê thép móng cọc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]