0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đồ án môn học kết cấu thép 1

Đồ án thực hiện các nhiệm vụ sau:

-          Thiết kế bản sàn thép

-          Thiết kế dầm phụ

-          Thiết kế dầm chính

Thống kê khối lượng
(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi