Đồ án môn học nền móng – Kết cấu móng bao gồm móng cọc (chiều sâu 16m) và móng nông, với đầy đủ các phần chi tiết kết cấu như: -Mặt bằng móng, mặt cắt địa chất -Chi tiết móng nông đơn,
Date published: 10.01.2015 | 21:48
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
25 EP

Đồ án môn học nền móng – Kết cấu móng

Đồ án môn học nền móng – Kết cấu móng bao gồm móng cọc (chiều sâu 16m) và móng nông, với đầy đủ các phần chi tiết kết cấu như:

-Mặt bằng móng, mặt cắt địa chất

-Chi tiết móng nông đơn, đôi và bảng thống kê thép móng nông

-Cấu tạo đài cọc, mũi dọc, đoạn đầu cọc và bảng thống kê thép móng cọc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]