Đồ án môn học, đồ án thiết kế nhà, Đồ án thiết kế nhà ở cao tầng CT2
Date published: 16.04.2015 | 16:43
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Đồ án thiết kế nhà ở cao tầng - Mặt bằng 22.3m x 46.5m

Đồ án bao gồm các phần sau:

Phần 1: Kiến trúc

Chương 0: Giới thiệu đề tài

Phần 2: Kết cấu

Chương 1: Tính toán và thiết kế sàn tầng điển hình (từ tầng 2 đến tầng 10)

Chương 2: Tính toán dầm dọc trục D

Chương 3: Tính toán và thiết kế cầu thang

Chương 4: Tính toán và thiết kế bể nước mái

Chương 5: Tính toán và thiết kế khung phẳng trục 3

Phần 3: Nền móng

Chương 6: Số liệu địa chất công trình

Chương 7: Tính toán và thiết kế móng cọc ép (phương án 1: móng cọc ép BTCT)

Chương 8: Tính toán và thiết kế móng khoan nhồi (phương án 2: móng cọc khoan nhồi)

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/183 trang)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]