Đồ án, thiết kế, xây dựng, nhà máy bia, Đồ án thiết kế xây dựng nhà máy bia với năng xuất 10 triệu lít/ năm
Date published: 08.04.2015 | 13:31
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
15 EP

Đồ án thiết kế xây dựng nhà máy bia với năng xuất 10 triệu lít/ năm

Đồ án bao gồm các phần sau:

Phần I: Mở đàu

Phần II: Lập luận kinh tế và chọn địa điểm xây dựng nhà máy

Phần III: Nguyên liệu chính và phụ đề sản xuất bia

Phần IV: Chọn và thuyết minh quy trình công nghệ

Phần V: Tính cân bằng sản phẩm

Phần VI: Tính và chọn thiết bị

Phần VII: Tính điện – hơi – nước – lạnh

Phần VIII: Tính toán xây dựng

Phần IX: Tính toán kinh tế

Phần X: Vệ sinh và an toàn lao động

Phần XI: Kết luận

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/98 trang)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]