Đồ án tốt nghiệp kiến trúc cao ốc văn phòng cho thuê 18 tầng nổi, 2 tầng hầm
Date published: 04.08.2017 | 10:40
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
70 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc cao ốc văn phòng cho thuê 18 tầng nổi, 2 tầng hầm

Thành phần đồ án: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]