Tài liệu bao gồm:

1.Bản vẽ: Phần kiến trúc, kết cấu sàn, cầu thang, hồ nước, thang máy, tính khung, vách cứng, thống kê địa chất

2.Thuyết minh

3.Ghi chú

4.Phụ lục

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg), Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 21.10.2016 | 17:25
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
100 EP

Đồ án tốt nghiệp – Thiết kế Khách sạn 12 tầng

Tài liệu bao gồm:

1.Bản vẽ: Phần kiến trúc, kết cấu sàn, cầu thang, hồ nước, thang máy, tính khung, vách cứng, thống kê địa chất

2.Thuyết minh

3.Ghi chú

4.Phụ lục

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg), Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]