Thông tin công trình:Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng nhà cao 18 tầng

-Tổng chiều cao của công trình là 66,35m

-Công trình có tổng cộng 18 tầng với 1 tầng hầm và 1 tầng mái

+ Tầng hầm với chức năng là nơi để xe, đặt máy bơm nước, máy phát điện, phòng bảo về, phòng kỹ thuật điện, nước, chữa cháy…

+ Tầng trệt và tầng 2 được sử dụng làm phòng học, phòng làm việc

+ Các tầng còn lại được sử dụng là văn phòng và căn hộ cho thuê

+ Công trình có 2 thang máy, 2 thàng bộ

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Móng

4. Thuyết minh

Phần I: Kiến trúc(5 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng tầng điển hình 5-12

-          Mặt bằng tầng hầm

-          Mặt bằng tầng trệt

-          Mặt bằng mái

-          Mặt cắt A-A

-          Mặt cắt B-B

-          Mặt đứng chính hướng nam

Phần II: Kết cấu(12 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Chi tiết cầu thang và hồ nước mái

- Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình

- Khung trục 3 ( tầng 1, 2, 3)

- Khung trục 3 ( tầng 4, 5, 6, 7)

- Khung trục 3 ( tầng 8, 9, 10, 11)

- Khung trục 3 ( tầng 12, 13, 14)

- Khung trục 3 ( tầng 15, 16, 17, 18)

- Khung trục B ( tầng 1, 2, 3)

- Khung trục B ( tầng 4, 5, 6, 7)

- Khung trục B ( tầng 8, 9, 10, 11)

- Khung trục B ( tầng 12, 13, 14)

- Khung trục B ( tầng 15, 16, 17, 18)

Phần III: Móng(3 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Mặt bằng bố trí móng

- Mặt cắt địa chất

- Phương án cọc khoan nhồi móng M1, M2, M3

- Phương án cọc ép móng M1, M2, M3

Phần IV: Thuyết minhbao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

- Tính cầu thang

- Phương án cọc ép bê tông cốt thép

- Tính toán phương án móng cọc khoan nhồi

- Kết cấu hồ nước

- Tính sàn điển hình

- Tính toán và bố trí cốt thép cho khung trục 3 và B

- Giới thiệu chung về kiến trúc công trình

-  So sánh và lựa chọn phương án móng

- Tính tải trọng gió

- Thống kê các chỉ tiêu cơ lý của đất nền

(nothingpro)

 

Date published: 01.06.2016 | 06:06
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
70 EP

Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng nhà cao 18 tầng

Thông tin công trình:Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng nhà cao 18 tầng

-Tổng chiều cao của công trình là 66,35m

-Công trình có tổng cộng 18 tầng với 1 tầng hầm và 1 tầng mái

+ Tầng hầm với chức năng là nơi để xe, đặt máy bơm nước, máy phát điện, phòng bảo về, phòng kỹ thuật điện, nước, chữa cháy…

+ Tầng trệt và tầng 2 được sử dụng làm phòng học, phòng làm việc

+ Các tầng còn lại được sử dụng là văn phòng và căn hộ cho thuê

+ Công trình có 2 thang máy, 2 thàng bộ

Hồ sơ thiết kế bao gồm 4 phần với các bản vẽ sau:

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Móng

4. Thuyết minh

Phần I: Kiến trúc(5 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

-          Mặt bằng tầng điển hình 5-12

-          Mặt bằng tầng hầm

-          Mặt bằng tầng trệt

-          Mặt bằng mái

-          Mặt cắt A-A

-          Mặt cắt B-B

-          Mặt đứng chính hướng nam

Phần II: Kết cấu(12 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Chi tiết cầu thang và hồ nước mái

- Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình

- Khung trục 3 ( tầng 1, 2, 3)

- Khung trục 3 ( tầng 4, 5, 6, 7)

- Khung trục 3 ( tầng 8, 9, 10, 11)

- Khung trục 3 ( tầng 12, 13, 14)

- Khung trục 3 ( tầng 15, 16, 17, 18)

- Khung trục B ( tầng 1, 2, 3)

- Khung trục B ( tầng 4, 5, 6, 7)

- Khung trục B ( tầng 8, 9, 10, 11)

- Khung trục B ( tầng 12, 13, 14)

- Khung trục B ( tầng 15, 16, 17, 18)

Phần III: Móng(3 bản vẽ) bao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

- Mặt bằng bố trí móng

- Mặt cắt địa chất

- Phương án cọc khoan nhồi móng M1, M2, M3

- Phương án cọc ép móng M1, M2, M3

Phần IV: Thuyết minhbao gồm các nội dung sau:

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

- Tính cầu thang

- Phương án cọc ép bê tông cốt thép

- Tính toán phương án móng cọc khoan nhồi

- Kết cấu hồ nước

- Tính sàn điển hình

- Tính toán và bố trí cốt thép cho khung trục 3 và B

- Giới thiệu chung về kiến trúc công trình

-  So sánh và lựa chọn phương án móng

- Tính tải trọng gió

- Thống kê các chỉ tiêu cơ lý của đất nền

(nothingpro)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]