Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Vật liệu xây dựng có thể hiểu rõ hơn quy trình thiết kế, chế tạo, sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Date published: 20.01.2015 | 23:05
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện BTCT đúc sẵn chế tạo cọc móng li tâm ứng suất trước và kết cấu nhà công nghiệp một tầng, công suất 5000 m3/năm.

Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện BTCT đúc sẵn chế tạo cọc móng li tâm ứng suất trước và kết cấu nhà công nghiệp một tầng, công suất 5000 m3/năm." bao gồm 2 Phần

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Phần nội dung: gồm có 3 chương

Chương I: Giới thiệu chung

Chương II: Công nghệ

Chương III: Kiến trúc, điện nước kinh tế và an toàn vệ sinh lao động

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]