0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện BTCT đúc sẵn chế tạo cọc móng li tâm ứng suất trước và kết cấu nhà công nghiệp một tầng, công suất 5000 m3/năm.

Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện BTCT đúc sẵn chế tạo cọc móng li tâm ứng suất trước và kết cấu nhà công nghiệp một tầng, công suất 5000 m3/năm." bao gồm 2 Phần

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Phần nội dung: gồm có 3 chương

Chương I: Giới thiệu chung

Chương II: Công nghệ

Chương III: Kiến trúc, điện nước kinh tế và an toàn vệ sinh lao động

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi