0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
20 EP
Giáo trình – Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép (GS.Nguyễn Đình Cống)

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

 Giáo trình – Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

- Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép gồm nhiều công đoạn trong đó tính toán tiết diện côjt là một phần đối tượng quan trọng và chứa đựng một số vấn đề phức tạp như cột chịu nén lệch tâm xiên, cột có tiết diện tròn hoặc chữ T...Những vấn đề đó tuy có được đề cập tới trong Tieu chuẩn thiết kế cũng như trong một số giáo trình và sách tham khảo nhưng thường mới được trình bày dưới dạng nguyên lý chung mà ít được chi tiết hóa, cụ thể hóa để có thế vận dụng trực tiếp. Trong thiết kế các công trình, nhiều kỹ sư và sinh viên thường gặp các vấn đề vừa nêu trên và yêu cầu tác giả giải đáp. Điều đó đã thôi thức tác giả biên soạn tài liệu này nhằm giới thiệu một số vấn đề về tính toán, hy vọng có thể cung cấp được các thông tin và phương pháp cần thiết cho các cán bộ nghiên cứu và thiết kế.

- Đây là tài liệu tham khảo mà một số nội dung vượt ra ngoài các giáo trình thông thường ở bậc đại học. Những vấn đề tính toán chủ yếu theo sát tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam TCXDVN 356:2005. Tuy vậy có một số vấn đề được mở rộng, giới thiệu theo nhiều quan điểm khác nhau nhằm giúp độc giả hiểu sâu và rộng hơn về lý thuyết bê tông códt thép.

- Giáo trình – Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép xuất bản năm 2006

- Giáo trình – Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép bao gồm 5 chương:

 + Chương 1: Đại cương về khung và cột bêtông cốt thép

 + Chương 2: Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng

 + Chương 3: Tiết diện chữ T và chữ I

 + Chương 4: Tiết diện tròn và vòng khuyên

 + Chương 5: : Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên

* Thành phần bao gồm:

+ Thuyết minh Giáo trình – Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi