Sổ tay thiết kế đường ô tô, Tập một. Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng
15 EP
Thủy văn công trình, 1993
15 EP
Design example for steel girder superstructure bridge (Mẫu thiết kế cầu bê tông cốt thép)
15 EP
Bridge Design Manual (Hướng dẫn thiết kế cầu Nam California)
15 EP
Bridge Design Manual (Hướng dẫn thiết kế cầu bang Ohio)
15 EP
Giáo trình Thủy văn công trình
15 EP
Giáo trình nền và móng công trình Cầu Đường
15 EP
Town of Basalt: Complete street design (Hoàn thiện thiết kế đường phố thị trấn Basalt)
15 EP
Roundabouts: An Informational Guide (Nút giao hình xuyến)
15 EP
Highway capacity manual 2000 (Giáo trình sức chứa đường cao tốc)
15 EP
Guidelines for preliminary selection of the optimum interchange type in a special location (Lựa chọn loại hình nút giao tối ưu cho từng khu vực)
15 EP
Giáo trình cấp thoát nước
15 EP
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (Giải pháp trong việc thiết kế hình học cho đường cao tốc và đường phố)
15 EP
Giáo trình Cấu tạo mặt đường và trình tự xây dựng chung mặt đường ôtô
15 EP
Florida intersection design guide-FDOT-2007 (Hướng dẫn thiết kế điểm giao cùng mức bang Florida)
15 EP
A Policy on Geometric Design of Highways and Streets-AASHTO-2001 (Giải pháp trong việc thiết kế hình học cho đường cao tốc và đường phố)
15 EP
Thiết kế nút giao trong đô thị (Design single point of urban interchanges)
15 EP
Trang 9/9
1 ...
9
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]