The Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), provides a comprehensive and practical guide for the design of storm drainage systems associated with transportation facilities. Design guidance is provided for the design o
Date published: 25.09.2014 | 10:34
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Urban Drainage Design

Hướng dẫn thoát nước đô thị Thiết kế, Kỹ thuật thủy lựcThông tư số22(HEC-22), cung cấp và hướng dẫn toàn diện việc thiết kế hệ thống thoát nước mưa kết hợp với hạ tầng giao thông. Hướng dẫn thiết kế hệ thốngthoát nước mưa với hệ thống thu gom,truyền tải, và xả nước mưa chảy bên trong và theo đường.
Các phương pháp và thủ tụcđược đưa ra cho việc thiết kế thủy lực củahệthống thoát nước mưa. Phương pháp thiết kếđược trình bày để đánh giá lượng mưa và độ lớn dòng chảy,hệ thống thoát nước vỉa hè, dòng máng xối, thiết kế đầu vào, trung bình và dòng chảy mương, thiết kế kết cấu và đường ống thoát nước mưa. Thủ tục cho việc thiết kếcơ sở cũng được trình bày, cùng với tổng quan về trạm bơm nước mưa và thực hành chất lượng nước đô thị.

(ht-lla)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]