0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 đến 1/5000

 

Tiêu chuẩn này quy định các nội dung đo vẽ bản đồ địa hình 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngoài trời)

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi