Tiêu chuẩn này quy định các nội dung đo vẽ bản đồ địa hình 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngoài trời)
Date published: 09.03.2014 | 17:28
Available in Ebook
Khảo sát
15 EP

96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 đến 1/5000

 

Tiêu chuẩn này quy định các nội dung đo vẽ bản đồ địa hình 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngoài trời)

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]