0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
QCVN 04:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới toạ độ

 

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới toạ độ quốc gia và là một thảnh phần của chuẩn hệ quy chiếu toạ độ quốc gia

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi