Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới toạ độ quốc gia và là một thảnh phần của chuẩn hệ quy chiếu toạ độ quốc gia
Date published: 09.03.2014 | 18:08
Available in Ebook
Khảo sát
15 EP

QCVN 04:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới toạ độ

 

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới toạ độ quốc gia và là một thảnh phần của chuẩn hệ quy chiếu toạ độ quốc gia

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]