0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao

 

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới độ cao Quốc gia hạng I, II, III, IV; là cơ sở pháp lý để quản lý, thẩm định và phê duyệt các dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật xây dựng lưới độ cao

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi