Quyết định này thống nhất về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Date published: 24.02.2014 | 20:25
Available in Ebook
Khảo sát
0 EP

Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định đo đặc bản đồ tại Hà Nội

 

Quyết định này thống nhất về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/11/2010 (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]