0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9352:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh và các kiến nghị sử dụng kết quả trong khảo sát địa chất công trình và phục vụ thiết kế nền móng.

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi