0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về việc đo và xử lý số liệu GPS khi thành lập lưới khảo sát công trình, lưới khống chế mặt bằng phục vụ thi công và quan trắc chuyển dịch ngang công trình

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ TCXDVN 364:2006

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi