Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về việc đo và xử lý số liệu GPS khi thành lập lưới khảo sát công trình, lưới khống chế mặt bằng phục vụ thi công và quan trắc chuyển dịch ngang côn
Date published: 09.03.2014 | 17:04
Available in Ebook
Khảo sát
0 EP

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về việc đo và xử lý số liệu GPS khi thành lập lưới khảo sát công trình, lưới khống chế mặt bằng phục vụ thi công và quan trắc chuyển dịch ngang công trình

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ TCXDVN 364:2006

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]