Tiêu chuẩn này định hướng cho việc lập đề cương khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công phần nền móng công trình nói chung và đặc biệt là ch
Date published: 04.03.2014 | 12:38
Available in Ebook
Khảo sát
0 EP

TCXD 194:1997 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật

 

Tiêu chuẩn này định hướng cho việc lập đề cương khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công phần nền móng công trình nói chung và đặc biệt là cho nhà cao tầng

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]