Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình xây bằng vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi măng.
Date published: 17.03.2014 | 20:03
Available in Ebook

TCXDVN 270:2002 Khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình xây bằng vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi măng.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]