TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa - yêu cầu chung
Date published: 11.02.2014 | 14:33
Available in Ebook
Khảo sát
0 EP

TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa - yêu cầu chung

Tiêu chuẩn TCXDVN 309:2004 “Công tác trc địa trong xây dng công trình - Yêu cầu chung” quy định các yêu cầu kthut về đo vbn đồ địa hình tlln và trc địa công trình, được BXây dng ban hành theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2005. 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]