0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị

 

Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: