Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN2000
Date published: 22.02.2014 | 17:06
Available in Ebook
Khảo sát
15 EP

Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn áp dụng hệ toạ độ Quốc gia VN2000

 

Số văn bản: 973.

 

Ký hiệu văn bản: TT 973/2001/TT-TCĐC

 

Cơ quan ban hành: Tổng cục địa chính

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  20/06/2001

 

Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN2000 

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]