Tiêu chuẩn ngành 22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô, Khảo sát, đường ô tô, chuẩn bị đầu từ, thực hiện đầu tư,
Date published: 16.01.2014 | 22:31
Available in Ebook
Khảo sát
15 EP

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô

Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu cần phải đạt được khi tiến hành khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tưthực hiện đầu tư các dự án xây dựng đường mới, nâng cấp và cải tạo đường hiện hữu thuộc mạng đường ôtô công cộng của nước CHXHCN Việt Nam.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]