Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thuỷ văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình
Date published: 26.02.2014 | 20:21
Available in Ebook
Khảo sát
15 EP

Tiêu chuẩn Việt Nam 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thuỷ văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]