0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thuỷ văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi