Đồ án tốt nghiệp - Cầu nhịp liên tục đúc hẫng, cầu dẫn nhịp I33m và Cầu dây văng, cầu dẫn dầm I33m
100 EP
Đồ án tốt nghiệp bộ môn cầu đường - Cầu bê tông cốt thép DƯL 3 nhịp 56+80+56m và 2 nhịp bê tông cốt thép ƯLT 2x33m
50 EP
Đồ án môn học - Xử lý nước thải
30 EP
Đồ án môn học - Xử lý nước cấp
30 EP
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang đến năm 2030
100 EP
Đồ án tổ chức giao thông công cộng - Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
80 EP
Đồ án tổng hợp - Quy hoạch giao thông thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
150 EP
Đồ án chuẩn bị kỹ thuật - Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
80 EP
Đồ án kỹ thuật thi công II – Thi công móng cọc khoan nhồi
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới
150 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thị trấn cửa khẩu Đường 19
150 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Bắc Giang
150 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thi công và Tổ chức thi công tuyến đường đô thị - Nền đường đắp hoàn toàn
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thi công và tổ chức thi công tuyến đường đô thị - Nền đường vừa đào vừa đắp
100 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch chi tiết Mạng lưới thoát nước mưa thành phố Lạng Sơn
50 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng - Quy hoạch tổ chức Giao thông công cộng thành phố Lạng Sơn
50 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch chi tiết Mạng lưới cấp nước thị xã Phủ Lý đến năm 2020
50 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch chi tiết Mạng lưới cấp điện cho khu trung tâm thị xã Bắc Cạn
50 EP
Quy hoạch và thiết kế HTKT khu đô thị mới Đông Nam Á, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Thiết kế hệ thống thoát nước thành phố Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Thiết kế hệ thống thoát nước đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang.
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch và Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Quốc Oai đến năm 2030
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Khu đô thị Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành phố Hưng Yên
100 EP
Trang 1/7
1
... 7
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]