0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài tập lớn tường chắn đất

Tài liệu nhằm giúp các bạn sinh viên làm bài tập lớn về tường chắn đất

Tài liệu bao gồm :

 a. Phần đề bài

 b. Phần hướng dẫn : 

1. Chọn sơ bộ kích thước tường chắn

2. Xác định các hệ số

3. Tính toán áp lực lên tường chắn đất

4. Tính cốt thép

5. Bố trí cốt thép

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi