Cải thiện chất lượng vận tải hành khách công cộng trên tuyến buýt số 53 Hoàng Quốc Việt - Đông Anh
Date published: 06.01.2015 | 07:37
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
15 EP

Cải thiện chất lượng vận tải hành khách công cộng trên tuyến buýt số 53 Hoàng Quốc Việt - Đông Anh

Tài liệu định dạng pdf

Là một tài liệu nghiên cứu khoa học, xoay quanh vấn đề cải thiện chất lượng tuyến bus 53 Hoàng Quốc Việt - Đông Anh- Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng vận chuyển hành khách công cộng, bằng các biện pháp được chọn lọc, nghiên cứu và có tính ứng dụng cao, tài liệu vô cùng bổ ích và đáng được ghi nhận.

 (ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]