Báo cáo đề tài khoa học, phương pháp đo thành lập bản đồ địa hình, phương pháp đo thành lập bản đồ địa hình trong khảo sát thiết kế đường sắt
Date published: 19.01.2015 | 16:01
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
15 EP

Đề tài đánh giá các phương pháp đo thành lập bản đồ địa hình trong khảo sát thiết kế đường sắt

     Mục đích đánh giá các phương pháp thành lập bản đồ địa hình với các đặc điểm khác nhau từ đó đề xuất phương pháp thành lập bản đồ địa hình phù hợp phục vụ thiết kế đường sắt đảm bảo mục tiêu tối ưu về kinh tế và kỹ thuật. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần xây dựng và hoàn thiện góp phần hoàn thiện quy trình khảo sát đường sắt.

Đề tài bao gồm các phần sau:

Chương I: Khái quát về máy Toàn Đạc Điện Tử.

Chương II: Nghiên cứu về ảnh hưởng của độ lớn góc đứng đến độ chính xác đo độ cao của máy toàn đạc điện tử

1.   Khái quát lý thuyết đo cao lượng giác

2.   Ảnh hưởng độ lớn góc đứng đến độ chính xác đo độ cao

              (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]