0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Đề tài nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải bê tông xi măng tự động

Đề tài bao gồm các phần sau:

Chương I: Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng

1.   Quá trình phát triển của nhà máy

2.   Nguyên liệu dùng trong công ty

Chương II: Phân tích hệ thống trang bị điện

1.   Mô tả về công nghệ

2.   Hệ thống truyền động cầu rải

Chương III: Khái quát về động cơ một chiều

1.   Đặc tính của động cơ một chiều kích từ độc lập

2.   Phương trình đặc tính động cơ

         (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi