Đề tài Quy hoạch trục giao thông trên trục ngã ba văn điển tới ngã tư Hà Đông
Date published: 08.01.2015 | 07:55
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Đề tài Quy hoạch trục giao thông trên trục ngã ba Văn Điển tới ngã tư Hà Đông

Tài liệu định dạng pdf

Là một tài liệu nghiên cứu khoa học, đề xuất phương án tổ chức giao thông trên trục ngã ba Văn Điển tới ngã tư Hà Đông, vốn là một tuyến giao thông quan trọng và phức tạp. Dựa trên những đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu nhằm giải quyết và nâng cao chất lượng lưu thông phương tiện tham gia giao thông, bằng các biện pháp được chọn lọc, nghiên cứu và có tính ứng dụng cao. Tài liệu bao gồm các phần chính sau:

-  Chương I: cơ sở lý luận về quy hoạch trục giao thông đô thị.

-  Chương II: đánh giá hiện trạng kỹ thuật và nhu cầu giao thông trên quốc lộ 1A (Văn Điển – Nam Thanh Trì)

-  Chương III: đề xuất một số giải pháp quy hoạch trục quốc lộ 1A (Văn Điển – Nam Thanh Trì)

 (ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]