Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(ngannt-huentt)

Date published: 15.08.2016 | 16:21
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
50 EP

Đồ án kỹ thuật thi công II – Thi công móng cọc khoan nhồi

Thành phần hồ sơ:

1.Bản vẽ

2.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(ngannt-huentt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]