Đồ án đưa ra cách tính toán lưu lượng cấp nước và thiết kế mạng lưới cấp nước thành phố
Date published: 22.08.2014 | 16:32
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Đồ án mạng lưới cấp nước thành phố

Đồ án đưa ra cách tính toán lưu lượng cấp nước và thiết kế mạng lưới cấp nước thành phố

Đồ án bao gồm các bản vẽ và thuyết minh 

1-      Mặt bằng mạng lưới cấp nước thành phố

2-      Biểu đồ vòng bao áp lực

3-      Thuyết minh

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]