Thành phần bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

Date published: 14.02.2017 | 15:41
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
30 EP

Đồ án môn học - Xử lý nước cấp

Thành phần bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]