Đồ án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo giúp các sinh viên năm cuối thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa chuyên ngành Kỹ thuật hạ tâng đô thị được kết quả cao nhất.
Date published: 21.04.2015 | 22:56
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Đồ án Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành Phố Hải Dương– Tỉnh Hải Dương

Đồ án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo giúp các sinh viên năm cuối thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa chuyên ngành Kỹ thuật hạ tâng đô thị được kết quả cao nhất. Đồ án Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương bao gồm các phần sau

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Bản đồ hiện trạng, TL: 1/10.000

3- Bản đồ đánh giá đất tổng hợp

4- Bản đồ định hướng phát triển không gian, TL: 1/10.000

6- Bản đồ Quy hoạch chiều cao, TL: 1/10.000

7- Bản đồ Quy hoạch Thoát nước mưa, TL: 1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan, TL: 1/2000

2- Bản đồ quy hoạch chiều cao, TL:1/2000

3- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa, TL: 1/500

4- Bản vẽ trắc dọc tuyến cống G1-G5, TL: 1/500

C. Thuyết minh

Định dạng: Bản vẽ autocad A0 (.dwg)+ Thuyết minh file word/ 82 trang

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]