Quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết thành phố, quy hoạch mạng chung đô thị Mỏ Trạng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Date published: 14.01.2015 | 13:43
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch chung đô thị Mỏ Trạng huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad).

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng địa chất thủy văn TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng độ dốc TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp TL 1/10000

-    Bản đồ phân chia lưu vực TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch chiều cao TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch kiến trúc khu đất ở TL 1/500

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết khu đất ở TL 1/500

        (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]