Quy hoạch chung thành phố Ninh Bình, quy hoạch chi tiết thành phố Ninh Bình, quy hoạch giao thông thành phố Ninh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Date published: 07.01.2015 | 07:47
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch giao thông thành phố Ninh Bình

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Hiện trạng thành phố Ninh Bình

   Chương 1: Mở đầu

   Chương 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng thành phố Ninh Bình

-Phần II: Quy hoạch chung mạng lưới giao thông

            Chương 1: Các tiền đề pháp triển đô thị

            Chương 2: Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố đến năm 2020

            Chương 3: Quy hoạch chi tiết

-Phần III: Thiết kế tuyến

Chương 1: Thiết kế sơ bộ tuyến – TL 1/2000

Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến – TL 1/500

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-    Mặt bằng san nền và thoát nước

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

       -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]