Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa, quy hoạch chi tiết thành phố Tuy Hòa, quy hoạch giao thông thành phố Tuy Hòa, quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Date published: 07.01.2015 | 13:10
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch giao thông thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần mở đầu:

1: Sự cần thiết quy hoạch

2: Nhiệm vụ và các căn cứ cần thiết

3: Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện

-Phần nội dung:

A.     Quy hoạch chung

          Chương 1: Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng

          Chương 2: Quy hoạch xây dựng đô thị

          Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông

     B.     Quy hoạch chi tiết

          Chương 1: Quy hoạch giao thông

          Chương 2: Thiết kế tuyến

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Sơ đồ cơ cấu không gian quy hoạch

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-    Bản đồ hiện trạng khu đô thị phía bắc sông Đà Rằng

-    Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu đô thị phía bắc sông Đà Rằng

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị phía bắc sông Đà Rằng

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông khu đô thị phía bắc sông Đà Rằng

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường khu đô thị phía bắc sông Đà Rằng

-    Mặt bằng và trắc dọc sơ bộ tuyến TL1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc kỹ thuật tuyến đường TL 1/500

-    Mặt bằng san nền và thoát nước mưa tuyến đường TL 1/500

       -     Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500….(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]