Quy hoạch chung giao thông thành phố Quảng Ngãi, quy hoạch chi tiết giao thông thành phố Quảng Ngãi, quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Date published: 14.01.2015 | 13:49
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad), bảng khối lượng (định dạng Excel) và thuyết minh ( định dạng word).

Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung giao thông thành phố Quảng Ngãi

Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Chương 2: Các tiền đề và định hướng phát triển thành phố

Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố

-Phần II: Quy hoạch chi tiết giao thông khu đô thị Đông Bắc sông Trà Khúc

        Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

        Chương 2: Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu đô thị Đông Bắc sông Trà Khúc

        Chương 3: Quy hoạch chi tiết giao thông khu đô thị đông Bắc sông Trà Khúc

-Phần III: Thiết kế chi tiết Tuyến đường

       Chương 1: Thiết kế tuyến sơ bộ TL 1/2000

       Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến TL 1/500

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường TL 1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

-    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500

       -    Trắc ngang tuyến đường…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]