Quy hoạch chung thị xã Hội An, quy hoạch chi tiết thị xã Hội An, quy hoạch giao thông thị xã Hội An, quy hoạch mạng lưới giao thông thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam
Date published: 07.01.2015 | 12:51
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông thị xã Hội An

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung giao thông đô thị

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu

Chương 3: Các tiền đề phát triển đô thị và định hướng phát triển đô thị

Chương 4: Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị

-Phần II: Quy hoạch chi tiết giao thông

        Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

        Chương 2: Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

        Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông

-Phần III: Thiết kế tuyến

2- Bản vẽ

        -    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Sơ đồ cơ cấu không gian quy hoạch

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông chi tiết khu đô thị Cẩm Hà TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-    Mặt bằng và trắc dọc sơ bộ tuyến TL1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc kỹ thuật tuyến đường TL 1/500

-    Bản vẽ điều phối ngang, điều phối dọc, tích lũy đất TL 1/500

-    Mặt bằng san nền và thoát nước mưa tuyến đường TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

        -   Trắc ngang tuyến đường phương án chọn…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]