0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad), tính toán thủy lực chung và chi tiết (định dạng Excel) và thuyết minh ( định dạng word).

Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần A: Quy hoạch chung TL 1/10000

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng

Chương 3: Quy hoạch xây dựng khu đô thị

Chương 4: Công tác chuẩn bị kỹ thuật

Chương 5: Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa

-Phần B: Phần quy hoạch chi tiết TL 1/500

        Chương 1: Giới thiệu chung khu vực thiết kế

        Chương 2: Thiết kế thoát nước mưa

2- Bản vẽ

-    Bản đồ hiện trạng thoát nước thành phố Việt Trì

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-    Bản đồ kiến trúc cảnh quan

-    Bản vẽ chi tiết đặt cống

-    Bình đồ trắc dọc tuyến đường thoát nước

       …(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi