Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các sinh viên chuyên ngành môi trường đô thị tham khảo phục vụ cho quá trình làm đồ án môn học.
Date published: 03.02.2015 | 14:41
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
50 EP

Đồ án Quy hoạch quản lý Chất thải rắn Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Đồ án gồm 2 phần

A- Phần bản vẽ

1- Bản đồ hiện trạn thu gom Chất thải rắn

2- Sơ đồ vị trí công trình xử lý Chất thải rắn hiện trạng Thành phố Việt Trì

3- Bản đồ hiện trạng cơ sở hạ tầng thu gom Chất thải rắn

4- Bản đồ quy hoạch thu gom Chất thải rắn TP Việt Trì đến năm 2020

5- Bản đồ quy hoạch mạng lưới thu gom sơ cấp phường bến gót

6- Tổng mặt bằng hiện trạng nhà máy sản xuất phân Hữu cơ Phủ Đức

7- Sơ đồ dây chuyền công nghệ trong nhà máy xử lý CTR hữu cơ

8- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng khu xử lý CTR đến năm 2020

9- Quy hoạch chi tiết điểm cẩu rác

10- Mặt cắt ô chôn lấp CTR

11- Chi tiết các công trình đơn vị trong ô chôn lấp chất thải rắn

Định dạng: Bản vẽ A0 (.dwg)+thuyết minh (file word)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]