Hiện nay, việc xây dựng cầu qua các sông rộng và sâu, có nhu cầu lưu thông đường thuỷ lớn và điều kiện địa chất phức tạp đang đòi hỏi phải sử dụng các loại nhịp khẩu độ lớn. Trong rất nhiều công nghệ để thi công cầu BTCT thì công nghệ thi công đúc hẫng có nhiều ưu điểm và được ứng dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tác giả đã chọn đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng làm đồ án của minh.

Định dạng tài liệu dưới dạng file pdf

(ht-ntn)

Date published: 19.01.2015 | 08:34
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
15 EP

Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng

Hiện nay, việc xây dựng cầu qua các sông rộng và sâu, có nhu cầu lưu thông đường thuỷ lớn và điều kiện địa chất phức tạp đang đòi hỏi phải sử dụng các loại nhịp khẩu độ lớn. Trong rất nhiều công nghệ để thi công cầu BTCT thì công nghệ thi công đúc hẫng có nhiều ưu điểm và được ứng dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tác giả đã chọn đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng làm đồ án của minh.

Định dạng tài liệu dưới dạng file pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]