Đồ án xác định các thông số tính toán, đưa ra phương pháp xử lý và dây chuyền công nghệ xử lý nước thải
Date published: 21.08.2014 | 08:50
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Đồ án thiết kế công trình xử lý nước thải

Đồ án xác định các thông số tính toán, đưa ra phương pháp xử lý và dây chuyền công nghệ xử lý nước thải

Đồ án bao gồm các bản vẽ và thuyết minh 

1-      Mặt bằng trạm xử lý nước thải

2-      Sơ đồ thiết kế dây truyền công nghệ xử lý

3-      Thuyết minh xử lý nước thải

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]