0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Đồ án Thiết kế Quy hoạch Giao thông Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Đồ án Thiết kế Quy hoạch Giao thông Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Địnhbao gồm các phần và những nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Sơ đồ hiện trạng kiến trúc và Giao thông, TL: 1/25.000

3- Sơ đồ định hướng phát triển không gian, TL:1/25.000

4- Sơ đồ hai phương án cấu trúc mạng lưới đường, TL:1/25.000

5- Sơ đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông, TL:1/25.000

B. Phần Quy hoạch giao thông công cộng

1- Sơ đồ phân khu hướng tuyến Giao thông công cộng, TL:1/25.000

2- Sơ đồ phấn phối dòng hành khách giao thông công cộng, TL:1/25.000

3- Sơ đồ hệ thống tuyến giao thông công cộng, TL:1/25.000

C. Phần Quy hoạch chi tiết 1/2000

1- Bản đồ Quy hoạch kiến trúc cảnh quan , TL: 1/2000

2- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông, TL: 1/2000

3- Bản đồ Cắm mốc và chỉ giới đường đỏ, TL:1/2000

4- Bình đồ và trắc dọc tuyến sơ bộ, TL:1/2000

D. Phần Quy hoạch chi tiết 1/500

1- Bình đồ và trắc dọc tuyến kỹ thuật, TL: 1/500

2- Mặt bằng san nền và thoát nước tuyến đường, TL: 1/500

3- Thiết kế an toàn giao thông tuyến kỹ thuật, TL: 1/500

4- Biểu đồ điều phối ngang và đường cong tích lũy, TL: 1/500

5- Sơ đồ máy và dây truyền thi công

E. Phần Chuyên đề

 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tổ chức bãi đỗ xe TP. Quy Nhơn

F. Thuyết minh

1- Phần I: Quy hoạch mạng lưới giao thông

2- Phần II: Quy hoạch giao thông công cộng

3- Phần III: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị

4- Phần IV: Thiết kế tuyến

5- Chuyền đề

G. Phụ lục tính toán

Định dạng File: Thuyết minh 192 trang (.doc)+ Bản vẽ A0, 18 bản vẽ chính (.dwg)+ phụ lục tính toán (.exel)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: