Đồ án suất sắt được đem dự thi Loa Thành và đạt giải. Sinh viên có thể lấy tài liệu này tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa chuyên ngành “ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc nh
Date published: 01.04.2015 | 14:00
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
200 EP

Đồ án Thiết kế Quy hoạch Giao thông Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Đồ án Thiết kế Quy hoạch Giao thông Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Địnhbao gồm các phần và những nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Sơ đồ hiện trạng kiến trúc và Giao thông, TL: 1/25.000

3- Sơ đồ định hướng phát triển không gian, TL:1/25.000

4- Sơ đồ hai phương án cấu trúc mạng lưới đường, TL:1/25.000

5- Sơ đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông, TL:1/25.000

B. Phần Quy hoạch giao thông công cộng

1- Sơ đồ phân khu hướng tuyến Giao thông công cộng, TL:1/25.000

2- Sơ đồ phấn phối dòng hành khách giao thông công cộng, TL:1/25.000

3- Sơ đồ hệ thống tuyến giao thông công cộng, TL:1/25.000

C. Phần Quy hoạch chi tiết 1/2000

1- Bản đồ Quy hoạch kiến trúc cảnh quan , TL: 1/2000

2- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông, TL: 1/2000

3- Bản đồ Cắm mốc và chỉ giới đường đỏ, TL:1/2000

4- Bình đồ và trắc dọc tuyến sơ bộ, TL:1/2000

D. Phần Quy hoạch chi tiết 1/500

1- Bình đồ và trắc dọc tuyến kỹ thuật, TL: 1/500

2- Mặt bằng san nền và thoát nước tuyến đường, TL: 1/500

3- Thiết kế an toàn giao thông tuyến kỹ thuật, TL: 1/500

4- Biểu đồ điều phối ngang và đường cong tích lũy, TL: 1/500

5- Sơ đồ máy và dây truyền thi công

E. Phần Chuyên đề

 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tổ chức bãi đỗ xe TP. Quy Nhơn

F. Thuyết minh

1- Phần I: Quy hoạch mạng lưới giao thông

2- Phần II: Quy hoạch giao thông công cộng

3- Phần III: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị

4- Phần IV: Thiết kế tuyến

5- Chuyền đề

G. Phụ lục tính toán

Định dạng File: Thuyết minh 192 trang (.doc)+ Bản vẽ A0, 18 bản vẽ chính (.dwg)+ phụ lục tính toán (.exel)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]